Wygłoszenie prelekcji z zakresu dobrych praktyk dot. działań na rzecz podnoszenia kompetencji oraz wykorzystywania współpracy międzypokoleniowej "Wspólna przyszłość – jak pokonać różnice pokoleniowe" dla uczestników projektu „UMED edukuje”. Z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wygłoszenie prelekcji z zakresu dobrych praktyk dot. działań na rzecz podnoszenia kompetencji oraz wykorzystywania współpracy międzypokoleniowej "Wspólna przyszłość – jak pokonać różnice pokoleniowe" dla uczestników projektu „UMED edukuje”. Z dnia 8 marca 2019r.

Współprowadzenie warsztatów w ramach zagadnienia „Zdrowe żywienie seniora” dla uczestników projektu „UMED edukuje”. Z dnia 04 marca 2019r.

Zapytanie ofertowe pt. Usługa sfilmowania wykładów i warsztatów projektu „UMED edukuje” oraz produkcji filmów edukacyjnych z uzyskanych materiałów z dnia 14 lutego 2019r.