Czcionka A- A A+
Szkoły uczestniczące w projekcie

I Liceum Ogólnokształcące

im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

I Liceum Ogólnokształcące

im. J. Śniadeckiego w Pabianicach

I Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

I Liceum Ogólnokształcące

im. T. Kościuszki w Wieluniu

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

im. R. Traugutta w Zgierzu

W zajęciach uczestniczą uczniowie szkół średnich z klas II i III o profilu biologiczno-chemicznym, medycznym lub pokrewnych. Projekt obejmuje 3 edycje po 2 semestry (każda edycja to nowa grupa uczestników); całość obejmuje 3 klasy unikatowych uczestników.

BLOK I

Jak zostać farmaceutą

Wiedza z zakresu nauk farmaceutycznych, w tym farmakologii, farmakognozji wraz z praktycznym aspektem wykorzystania wiedzy i stosowania jej w życiu codziennym.

Emulsje w świecie codziennym

 • znaczenie i rola emulsji w otaczającym nas świecie
 • praktyczne warsztaty z przygotowania emulsji z udziałem emulgatora

Farmakognozja pośród nauk farmaceutycznych

 • zastosowanie preparatów pochodzenia naturalnego w lecznictwie
 • praktyczne rozpoznawanie przykładowych surowców roślinnych, przeprowadzanie prostych reakcji, mikroskopowanie (rozpoznawanie spod mikroskopu w przygotowanych preparatach elementów diagnostycznych potwierdzających tożsamość danego surowca roślinnego)

Tabletki – nowe wyzwania

 • zasady tworzenia i stosowania leków doustnych
 • podstawowe oraz innowacyjne stałe doustne postaci leków, drogi ich podania i stosowania
BLOK II

ABC anatomii

Zapoznanie uczniów z anatomią ludzkiego ciała na przykładzie analizy budowy i znaczenia 3 układów narządowych człowieka oraz ich kluczowych narządów.

układ krążenia, szczególna rola serca

układ oddechowy, szczególna rola płuc i krtani

układ nerwowy, szczególna rola mózgowia

BLOK III

Nauki o zdrowiu

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu z uwzględnieniem problemu starzenia się oraz biochemii i biologii molekularnej w kontekście mechanizmów powstawania chorób nowotworowych

Ty też będziesz seniorem

 • zapoznanie uczestników z procesem starzenia się oraz problemami wieku podeszłego w kontekście zmian w organizmie ludzkim i ich wpływu na społeczną aktywność osób starszych
 • warsztaty z wykorzystaniem symulatora odczuć osoby starszej

Molekularne podłoża chemioterapii

 • wprowadzenie do zagadnień związanych z pracą naukową i opracowywaniem w jej ramach nowych strategii terapii antynowotworowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych i metod biologii molekularnej na wybranych przykładach
 • wprowadzenie do pracy naukowej: nabycie umiejętności stawiania problemu badawczego, analizy i wyboru potencjalnych metod badawczych, umiejętności projektowania eksperymentu naukowego oraz jego prawidłowego prowadzenia, a także analizy uzyskanych wyników oraz ich obróbki w celu prezentacji i publikacji

Patogeneza chorób nowotworowych

 • wiedza z zakresu biologii komórki oraz medycyny molekularnej, mechanizmy powstawania chorób nowotworowych z uwzględnieniem potencjalnych możliwości ich terapii
 • prowadzenie badań molekularnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego np. biochemia niektórych struktur komórkowych i rola białek w komórce
BLOK IV

Wyceluj w karierę

zajęcia warsztatowe w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej

 • rozpoznawanie własnego potencjału, zasobów, predyspozycji i metody skutecznego ich wykorzystania
 • określenie preferencji i zainteresowań zawodowych
 • znaczenie dodatkowych aktywności i podnoszenia kwalifikacji dla rozwoju osobistego
 • znaczenie i zasady przygotowania Indywidualnego Planu Działania
BLOK V

Z genetyką na Ty

poszerzenie wiedzy z zakresu genetyki, z uwzględnieniem aspektów praktycznych poprzez prace w laboratoriach

Przygotowywanie i przeprowadzenie reakcji PCR

 • zagadnienia związane z reakcją łańcuchową polimerazy PCR

Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji real time PCR

 • przygotowanie i przeprowadzenie reakcji real-time PCR
 • analiza identyfikacji materiału genetycznego wirusa

Odpłukanie nadmiaru sondy molekularnej, przygotowanie do barwienia jądrowego/ chromosomowego DNA

 • przeprowadzenie analizy mikroskopowej oraz barwienia jądrowo/chromosomowego DNA
Harmonogram

Semestr wiosenny (luty - czerwiec 2020 r.)

Spotkanie otwierające – wspólnie z grupą Seniorów. Przedstawienie projektów/działań z zakresu dobrych praktyk dot. działań na rzecz podnoszenia kompetencji oraz wykorzystywania współpracy międzypokoleniowej.

BLOK I – Jak zostać farmaceutą

BLOK II – ABC anatomii

BLOK III – Nauki o zdrowiu

Semestr zimowy (wrzesień - grudzień 2020 r.)

BLOK IV – Wyceluj w karierę

BLOK V – Z genetyką na Ty

Spotkanie zamykające – Podsumowanie zajęć w ramach pierwszej edycji projektu. Promocja współpracy międzypokoleniowej.